Spółka BIOM

Spółka BIOM świadczy usługi wywozu odpadów zmieszanych i sortowanych. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji oraz profesjonalną obsługę.

Odbiór odpadów komunalnych od każdego klienta odbywa się raz w miesiącu. Odpady składowane są w własnych lub wydzierżawianych przez nas pojemnikach.

Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się w systemie „u źródła” wśród mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza, bądź istnieje możliwość nieodpłatnego przywiezienia segregowanych odpadów na teren Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym 144.

W ZAKŁADZIE RECYKLINGU PRZYJMUJEMY:

 • papier i tekturę
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki typu PET,
 • chemia gospodarcza,
 • tetra pack, zużytą folię po sianokiszonce,
 • opakowania po nawozach,
 • folii ogrodniczej, folii LDPE oraz innych odpadów LDPE
 • opakowania z metali,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych baterii

Odpady segregowane odbieramy raz na kwartał z wydzierżawionych przez nas pojemników MGB 1100, P1.1.C-S, P1.1.C-SS o pojemności 1100 litrów oraz w workach o pojemności 120l.

W sprawie podpisania umowy na dzierżawę pojemnika oraz odbiór odpadów prosimy o kontakt.

Od 01.07.2013 r. opłaty za odbiór odpadów należy przekazywać do gmin.

Regulamin Świadczenia Usług

 • SM 110 o pojemności 110 litrów
 • MGB 120 o pojemności 120 litrów
 • MGB 240 o pojemności 240 litrów
 • P.1.1.C, MGB 1100 o pojemności 1100 litrów
 • KP7 o pojemności 7m3